KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Bu bilgilendirme metni, kişisel verilerinizin Royal Motors Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Royal Motors) tarafından ne şekilde işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği konularında bilgi vermek amacıyla tarafınıza sunulmaktadır.

1) Veri Sorumlusu Hakkında 

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında Royal Motors tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Royal Motors veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir. 

2) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları 

Kişisel verileriniz, KVKK kapsamında öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Royal Motors’un ya da Royal Motors iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Royal Motors’un ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi

ile Royal Motors’un insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir. 

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin

önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik

ve idari tedbir alınmaktadır. 

c) Kişisel Verilerinizin Paylaşılması 

Kişisel verileriniz, Royal Motors’un ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile şirketimizin

insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, dış hizmet sağlayıcılarıyla, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’nIn 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

 

d) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri 

Royal Motors faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kişisel verilerinizi, anketler, İnternet siteleri, RoyalMotors temsilcileri ve benzeri çeşitli kanallar vasıtasıyla toplamakta ve değişik hukuki sebeplerle

Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak işlemektedir. 

 

e) Kişisel Verilerinize İlişkin Kanun’dan Doğan Haklarınız 

Kanun gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz: 

   1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

   2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

   3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

   4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

   5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

   6. KVKK’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

   7. 6 ve 7 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

   8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

   9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Royal Motors’a yazılı olarak başvurabilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler Royal

Motors tarafından duyurulacaktır. 

 

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şuan için ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme

yapılabilecektir. 

 

f) Royal Motors’un İletişim Bilgileri 

 

Açıklanan haklarınızı kullanmak için kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren yazılı dilekçenizi, Royal Motors Sanayi ve Limited Şirketi Kuruçeşme Mahallesi

 

Kuruçeşme Caddesi No:31 Beşiktaş/İstanbul adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderebilirsiniz.

 

Kişisel veri sahibi, bu metni okuduğunu ve kabul ettiğini, web sitesinde işlem yapmakla kişisel verilerinin işlenmesine ve paylaşılmasına rıza göstermiş sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

PRIVACY POLICY AND HOW WE TREAT PERSONAL INFORMATION

 

This form informs you about how Royal Motors Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Royal Motors) process your personal information and to whom and for what purpose your personal information will be disclosed.

 

1) About the Incumbent of the Personal Information

Your personal information may be processed by Royal Motors in conformance with the Law No.6698 on Protection of Personal Information (LPPI). Royal Motors is the Incumbent of the Personal Information as described by the Law.

2) Purposes of Processing Your Personal Information

Your personal information may be processed in conformance with the principles of the LPPI, for the purposes and under the conditions cited in the articles 5 and 6 of the LPPI.

Your personal information may be processed for the reasons including but not limited to the following: ensuring the legal and commercial security of Royal Motors and its business partners; continuation of Royal Motors’ commercial activities; management of Royal Motors’ human resources and recruitment policies.

We take all necessary technical and administrative measures to prevent illegal processing of and illegal access to your personal information as well as its secure storage.

c) Sharing Your Personal Information

Your personal information may be shared with our business partners, suppliers, foreign service suppliers, Company officials, shareholders and with public authorities or real persons who are authorized under the law, for the purposes of determination and implementation of commercial and business strategies and management of human resources policies of our Company under the conditions cited in the articles 8 and 9 of the LPPI.

d) How We Collect Your Personal Information and Legal Grounds for this Collection

Royal Motors collects your personal information through questionnaires, website visits, Royal Motors representatives and similar other channels, and it processes your personal information for various legal reasons for the purposes cited in the articles 5 and 6 of the Law.

e) Your Legal Rights Regarding Your Personal Information

You have the following legal rights on your personal information:

    1. Being informed if your personal information is processed,

    2. Requesting information in case your personal information was processed,

    3. Being informed about the purpose of processing of personal information and if such treatment is appropriate for that purpose,

    4. Being informed about the parties that your personal information was shared in and outside of the country,

    5. Requesting correction in case you personal information was processed inaccurately and incompletely,

    6. Requesting the deletion of personal information under the conditions cited in the article 7 of the LPPI,

    7. Requesting to inform third persons whom the personal information was shared about the treatment under the articles 6 and 7,

    8. Objecting to any negative outcome to the owner of the information out of analysis of his/her processed personal information through exclusively automatic systems,

    9. Requesting the compensation of any damage arising from illegal processing of personal information.

You may contact Royal Motors to execute your rights written above. If new methods of application are defined by the Board of Protection of Personal Information, these methods will be announced by Royal Motors.  

Your applications for that purpose will be finalized at the earliest convenience but not later than 30 days after the application. These applications are free from any fee for the moment. However, if the Law on Protection of Personal Information defines a fee for such applications, an appropriate fee may be collected.

f) Royal Motors Contact Information

You may send your letter of application, together with your personal identification document, for execution of your legal rights, indicating your explanation on your right to execute, to   Royal Motors Sanayi ve Limited Şirketi Kuruçeşme Mahallesi Kuruçeşme Caddesi No:31 Beşiktaş/İstanbul with a return receipt requested letter.

Owner of the personal information acknowledges, declares and undertakes that he/she read, agreed this text and that, by visiting the website, he/she consented on sharing and processing of his/her personal information.

Cookie Policy

This can be specific to your Company/ Dealer and specifies the use of customer data. We will use Rolls-Royce Motor Cars cookie policy content here if required.

Çerez Politikası

1. ÇEREZ NEDİR?

Çerez, tarayıcınız (örneğin, Internet Explorer veya Safari) tarafından, cihazınıza (örneğin, bilgisayar veya telefon) depolanan küçük bir metin dosyasıdır. Web sitelerinin, tercihler ve ayarlar gibi kullanıcı bilgilerini saklamasını sağlar. Çerezler esas olarak web sitelerinin, kullanıcıları ve onların bu site için tercih ettikleri ayarları hatırlamasını mümkün kılarak, sitenin uygun şekilde karşılık vermesini sağlar ve web sitemize sık gelen ziyaretçileri daha iyi anlamamıza yardımcı olur.

2. ROYAL MOTORS ÇEREZLERİ NASIL KULLANIR?

Çerezler tarafından sağlanan bilgiler, ziyaretçilerimizin profilini analiz etmemize yardımcı olur ve size daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmamıza yardım eder. Örneğin, bir önceki ziyaretinizde Büyük Tur sayfalarına gittiyseniz, bunu çerezinizden öğrenebiliriz ve ikinci ve sonraki ziyaretlerinizde yaşam tarzıyla ilgili bilgileri öne çıkarabiliriz. Royal Motors web sitesinin bazı alanları çerezleri belli amaçlarla kullanır (örneğin, bir araç görselleştirme işlevinin cihazınızda etkili şekilde çalışmasına yardımcı olmak için).

3. SİTE TERCİHLERİ ÇEREZLERİ

Site tercihleri çerezleri, kullanıcının Royal Motors web sitelerinde bulunan özellikler için belirlediği tercihleri hatırlar ve böylece bunları her ziyaretinizde yeniden ayarlamanız gerekmez; örneğin, dil ayarları.

4. ANONİM ANALİTİK ÇEREZLERİ

Anonim analitik çerezleri, bize siteyi daha önce ziyaret edip etmediğinizi söyleyebilir.

Bir kullanıcı web sitemizi her ziyaret ettiğinde, bir üçüncü taraf tarafından sağlanan web analiz yazılımı bir çerez oluşturur.

Tarayıcınız, bu çerezlere sahip olup olmadığınızı bize bildirir ve şayet sahip değilseniz yeni çerezler oluştururuz. Bu, Royal Motors web sitelerine kaç tekil ziyaretçi geldiğini ve ne sıklıkla ziyaret ettiklerini saymamızı sağlar.

5. KAYIT ÇEREZLERİ

Kayıt çerezleri, Royal Motors web sitelerine kaydolduktan sonra kullanıcının oturum açıp açmadığını bildirir.

Bu çerezleri, hangi hesapla oturum açtığınızı ve hangi hizmetlere erişim izniniz olduğunu belirlemek için kullanırız. Ayrıca, yorumları ve gönderileri doğru kullanıcı adıyla ilişkilendirmemizi de mümkün kılar.

“Oturumumu açık tut” seçeneğini seçmediyseniz, oturumu kapattığınızda, tarayıcınızı kapattığınızda veya bilgisayarınızı kapattığınızda çerezler silinecektir.

6. ÜÇÜNCÜ TARAF ÇEREZLERİ

Royal Motors web sitelerine ziyaretleriniz sırasında, Royal Motors veya onun yüklenicileri ile ilgili olmayan bazı çerezler olduğunu fark edebilirsiniz. YouTube veya Flickr’dan yerleştirilmiş içeriklere sahip bir sayfayı ziyaret ettiğinizde, bu web sitelerine ait çerezlerle karşılaşabilirsiniz Royal Motors bu çerezleri kontrol etmez. Bu çerezlerle ilgili daha fazla bilgi için ilgili üçüncü taraf web sitesine bakmalısınız.

Royal Motors web sitesinde artık, site kullanıcılarının makaleleri, yaygın olarak kullanılan çeşitli sosyal ağlar aracılığıyla arkadaşlarıyla kolaylıkla paylaşabilmesini sağlamak için gömülü “paylaş” düğmeleri bulunduğuna dikkatinizi çekmek istiyoruz. Bu siteler, onların hizmetlerine oturum açtığınızda da bir çerez düzenleyebilir. Royal Motors, bu çerezlerin yayılımını kontrol etmez ve bunlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için ilgili üçüncü taraf web sitesini kontrol etmelisiniz.

Üçüncü taraf çerezlerinin kullanımını iptal etmek istiyorsanız, lütfen Network Advertising Initiative (Ağ Reklamcılığı Girişimi) web sitesine gidiniz.

7. ÇEREZLERİ KALDIRMA

Royal Motors, çerezleri, hakkınızda şahsı tanımlayan bilgiler toplamak için kullanmayacaktır. Ancak, Royal Motors web siteleri veya başka herhangi bir web sitesi tarafından koyulan çerezleri sınırlamak veya engellemek istiyorsanız, bunu tarayıcınızın ayarları üzerinden yapabilirsiniz. Tarayıcınızdaki Yardım işlevi bunu nasıl yapacağınızı anlatacaktır veya bunun için aşağıdaki bağlantılardan birini kullanabilirsiniz:

 • Internet Explorer’da çerez ayarları
 • Firefox’da çerez ayarları
 • Chrome’da çerez ayarları
 • iOS için Safari mobilde çerez ayarları

Çerezleri sınırlandırmanın,Royal Motors web sitesinin işlevselliğini etkileyebileceğini lütfen unutmayın.

Royal Motors, sağladıkları hizmetleri sunmak amacıyla bizim adımıza web sitelerimize çerezler koyan çeşitli tedarikçiler kullanır.

8. FAYDALI BAĞLANTILAR

Çerezler hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantılara bakabilirsiniz:

 • Microsoft Çerez rehberi
 • Çerezler Hakkında Her Şey

Gizlilik konuları hakkında daha fazla yasal bilgi için aşağıdaki bağlantılara bakabilirsiniz:

 • Çerezler Hakkında AB Yönetmeliği
 • Bilgi Komisyonu Ofisi

Royal Motors’un, harici web sitelerinin içeriğinden sorumlu olmadığını lütfen unutmayın.

© 2017 Royal Motors Istanbul. All rights reserved

COOKIE POLICY

1. WHAT IS A COOKIE?

A cookie is a small text file that is stored by your browser (e.g. Internet Explorer or Safari) on your device (e.g. computer or phone). They enable websites to store user information such as preferences and settings. Cookies basically allow websites to remember users and to remember their preferred settings for that particular site, enabling the site to respond accordingly and helping us to understand more about the frequent visitors to our websites.

2. HOW DOES ROYAL MOTORS USE COOKIES?

Information supplied by cookies can help us to analyse the profile of our visitors and help us to provide you with a better user experience. For example, if on a previous visit you went to our Grand Touring pages, we might find this out from your cookie and highlight lifestyle related information on your second and subsequent visits. Certain areas of the Royal Motors website use cookies for specific reasons (e.g., to help a vehicle visualizer function effectively on your device).

3. SITE PERFORMANCE COOKIES

Site preference cookies remember preferences set by the user for features found on Royal Motors websites, meaning you don’t have to reset them on each visit, e.g. language settings.

4. ANONYMOUS ANALYTICS COOKIES

Anonymous analytics cookies can tell us whether or not you have visited the site before.

Every time a user visits our website, web analytics software provided by a third party generates a cookie.

Your browser will let us know if you have these cookies or not, if you do not we will generate new ones. This allows us to count how many unique visitors are coming to Royal Motors websites and how often they visit.

5. REGISTRATION COOKIES

Registration cookies signal to us whether the user is signed in or not, once registered with Royal Motors websites.

We use these cookies to determine which account you are signed in with and which services you are allowed access to. It also allows us to link comments and posts with the correct username.

As long as you have not selected ‘keep me signed in’ the cookies will be deleted when you logout, close your browser or shut down your computer.

6. THIRD PARTY COOKIES

Please note that during your visits to Royal Motors websites you may notice some cookies that are not related to Royal Motors or its contractors. When you visit a page with content embedded from YouTube or Flickr, you may be presented with cookies from these websites. Royal Motors does not control these cookies. You should check the relevant third party websites for more information regarding these cookies.

We would like to draw your attention to the fact that the Royal Motors website now carries embedded ‘share’ buttons to enable users of the site to easily share articles with their friends through a number of popular social networks. These sites may set a cookie when you are also logged in to their service. Royal Motors does not control the dissemination of these cookies and you should check the relevant third party website for more information about these.

If you’d like to opt out of the use of third party cookies, please go to the Network Advertising Initiative website.

7. REMOVING COOKIES

Royal Motors will not use cookies to collect personally identifiable information about you. However, if you wish to restrict or block the cookies which are set by Royal Motors websites, or any other website, you can do this through your browser settings. The Help function within your browser should tell you how, or you can use one of the following links:

 • Cookie settings in Internet Explorer
 • Cookie settings in Firefox
 • Cookie settings in Chrome
 • Cookie settings in Safari mobile for iOS

Please be aware that restricting cookies may impact on the functionality of the Royal Motors website.

Royal Motors use a number of suppliers who also set cookies on our websites on our behalf in order to deliver the services that they are providing.

8. USEFUL LINKS

For further information regarding cookies, you may find the following links of interest:

 • Microsoft Cookies guide
 • All About Cookies

For further legal information regarding privacy issues, you may find the following links on interest:

 • EU Legislation on Cookies
 • The Information Commissioner’s Office

Please note that Royal Motors is not responsible for the content of external websites.

© 2017 Royal Motors Istanbul. All rights reserved